Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o ZPEWiR w Stemplewie: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z ZPEWiR w Stemplewie i jej komórkami organizacyjnymi.

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego w ZPEWIR w Stemplewie podaje do publicznej informacji, iż od września 2024 roku zostaną uruchomione cztery nowe kursy kwalifikacyjne:   

I. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Rolnik 

1.Kwalifikacja ROL 04 Prowadzenie produkcji rolniczej; zawód Rolnik 613003,  kształcenie zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 r.

2. Rekrutacja do 1 sierpnia 2024 r., wymagane dokumenty: podanie, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu, oświadczenia – składane w sekretariacie ZPEWiR. Słuchaczem kursu może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, która ukończyła minimum szkołę podstawową.

3. Czas trwania kształcenia z egzaminem  – do 2 lata

4. Wymiar godzin kształcenia – 940 godzin

5. Planowana liczba słuchaczy – 100 osób

II. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Elektryk z uprawnieniami SEP 

1.Kwalifikacja ELE 02 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,  kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 r.

2. Rekrutacja do 1 sierpnia 2024 r., wymagane dokumenty: podanie, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu, oświadczenia – składane w sekretariacie ZPEWiR. Słuchaczem kursu może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, która ukończyła minimum szkołę podstawową.

3. Czas trwania kształcenia z egzaminem  – 1 rok

4. Wymiar godzin kształcenia – 469 godzin

5. Planowana liczba słuchaczy – 40 osób

III. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Florysta

System: Zaoczny , Kod zawodu: 343203

Kwalifikacje: OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych,  kształcenie zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 r.

2. Rekrutacja do 1 sierpnia 2024 r., wymagane dokumenty: podanie, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu, oświadczenia – składane w sekretariacie ZPEWiR. Słuchaczem kursu może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, która ukończyła minimum szkołę podstawową.

3. Czas trwania kształcenia z egzaminem  – do 2 lata

4. Wymiar godzin kształcenia – 940 godzin

5. Planowana liczba słuchaczy – 40 osób

IV. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Technik Administracji

Kwalifikacja-  Obsługa klienta w jednostkach administracji (EKA.01),  kształcenie zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 r.

2. Rekrutacja do 1 sierpnia 2024 r., wymagane dokumenty: podanie, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu, oświadczenia – składane w sekretariacie ZPEWiR. Słuchaczem kursu może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, która ukończyła minimum szkołę podstawową.

3. Czas trwania kształcenia z egzaminem  – do 2 lata

4. Wymiar godzin kształcenia – 1314 godzin

5. Planowana liczba słuchaczy – 40 osób

Wszystkich informacji udziela sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego w ZPEWIR              w Stemplewie tel. 63 2881106 lub 63 2881107  e-mail:

 

Szansa na zdobycie kwalifikacji w Stemplewie!

 

Zawód: Rolnik – Kwalifikacyjny Kurs ROL.04

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  i Rehabilitacyjnych  w Stemplewie prowadzi rekrutację na kwalifikacyjny kurs zawodowy  w kwalifikacji ROL.04  – prowadzenie produkcji rolniczej -  613003

Oferujemy:

Zdobycie kwalifikacji w 1,5  -  2 lata   dla osób dorosłych

Wykwalifikowaną kadrę
Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych oraz weekendy

Posiadamy nowoczesny sprzęt oraz bazę dydaktyczną

Po skończeniu kursu i zdaniu egzaminu słuchacz zdobywa uprawnienia do przejęcia gospodarstwa, oraz zakupu ziemi.

 

Zapisy w sekretariacie ZPEWIR w Stemplewie. Kurs rozpoczyna się we wrześniu 2020r Zapisy trwają do 30 lipca 2020r.   lub do wyczerpania limitu miejsc. ( 2 x 30 osób )

Decyduje kolejność zgłoszeń. ZPRWIR Stemplew tel. 63 2881106, e-mail:

        Po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, dostaniesz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Rolnik, posiadając wykształcenie zawodowe lub średnie lub wyższe możesz uzyskać DYPLOM potwierdzający kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej uzyskując w ten sposób KWALIFIKACJE ROLNICZE.

Kwalifikacje rolnicze to jeden z koniecznych wymogów do:

 • zakupu ziemi
 • otwarcia gospodarstwa rolnego,
 • uzyskiwania dopłat,
 • uzyskiwania dotacji,                               

 

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie to:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie

 • Wczesne Wspomagane Rozwoju Dziecka
 • Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze
 • Przedszkole
 • Szkoła Podstawowa nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stemplewie

 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Centrum Kształcenia Zawodowego

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3


Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego w ZPEWIR w Stemplewie podaje do publicznej informacji, iż od września 2024 roku zostaną uruchomione cztery nowe kursy kwalifikacyjne:   

I. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Rolnik 

1.Kwalifikacja ROL 04 Prowadzenie produkcji rolniczej; zawód Rolnik 613003,  kształcenie zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 r.

2. Rekrutacja do 1 sierpnia 2024 r., wymagane dokumenty: podanie, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu, oświadczenia – składane w sekretariacie ZPEWiR. Słuchaczem kursu może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, która ukończyła minimum szkołę podstawową.

3. Czas trwania kształcenia z egzaminem  – do 2 lata

4. Wymiar godzin kształcenia – 940 godzin

5. Planowana liczba słuchaczy – 100 osób

II. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Elektryk z uprawnieniami SEP 

1.Kwalifikacja ELE 02 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,  kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 r.

2. Rekrutacja do 1 sierpnia 2024 r., wymagane dokumenty: podanie, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu, oświadczenia – składane w sekretariacie ZPEWiR. Słuchaczem kursu może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, która ukończyła minimum szkołę podstawową.

3. Czas trwania kształcenia z egzaminem  – 1 rok

4. Wymiar godzin kształcenia – 469 godzin

5. Planowana liczba słuchaczy – 40 osób

III. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Florysta

System: Zaoczny , Kod zawodu: 343203

Kwalifikacje: OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych,  kształcenie zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 r.

2. Rekrutacja do 1 sierpnia 2024 r., wymagane dokumenty: podanie, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu, oświadczenia – składane w sekretariacie ZPEWiR. Słuchaczem kursu może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, która ukończyła minimum szkołę podstawową.

3. Czas trwania kształcenia z egzaminem  – do 2 lata

4. Wymiar godzin kształcenia – 940 godzin

5. Planowana liczba słuchaczy – 40 osób

IV. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Technik Administracji

Kwalifikacja-  Obsługa klienta w jednostkach administracji (EKA.01),  kształcenie zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 r.

2. Rekrutacja do 1 sierpnia 2024 r., wymagane dokumenty: podanie, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu, oświadczenia – składane w sekretariacie ZPEWiR. Słuchaczem kursu może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, która ukończyła minimum szkołę podstawową.

3. Czas trwania kształcenia z egzaminem  – do 2 lata

4. Wymiar godzin kształcenia – 1314 godzin

5. Planowana liczba słuchaczy – 40 osób

Wszystkich informacji udziela sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego w ZPEWIR  w Stemplewie tel. 63 2881106 lub 63 2881107  e-mail: