Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2024 roku przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie w roku 2023 r. (informacja w załączniku)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 roku przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie w roku 2023 r. (informacja w załączniku)