Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie to:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie

  • Wczesne Wspomagane Rozwoju Dziecka
  • Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze
  • Przedszkole
  • Szkoła Podstawowa nr 1
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stemplewie

  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Centrum Kształcenia Zawodowego

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, listopad 2021 07:40 Damian Hync