Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie to:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie

  • Wczesne Wspomagane Rozwoju Dziecka
  • Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze
  • Przedszkole
  • Szkoła Podstawowa nr 1
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stemplewie

  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Centrum Kształcenia Zawodowego

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3


Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego w ZPEWIR w Stemplewie podaje do publicznej informacji, iż od września 2024 roku zostaną uruchomione cztery nowe kursy kwalifikacyjne:   

I. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Rolnik 

1.Kwalifikacja ROL 04 Prowadzenie produkcji rolniczej; zawód Rolnik 613003,  kształcenie zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 r.

2. Rekrutacja do 1 sierpnia 2024 r., wymagane dokumenty: podanie, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu, oświadczenia – składane w sekretariacie ZPEWiR. Słuchaczem kursu może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, która ukończyła minimum szkołę podstawową.

3. Czas trwania kształcenia z egzaminem  – do 2 lata

4. Wymiar godzin kształcenia – 940 godzin

5. Planowana liczba słuchaczy – 100 osób

II. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Elektryk z uprawnieniami SEP 

1.Kwalifikacja ELE 02 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,  kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 r.

2. Rekrutacja do 1 sierpnia 2024 r., wymagane dokumenty: podanie, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu, oświadczenia – składane w sekretariacie ZPEWiR. Słuchaczem kursu może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, która ukończyła minimum szkołę podstawową.

3. Czas trwania kształcenia z egzaminem  – 1 rok

4. Wymiar godzin kształcenia – 469 godzin

5. Planowana liczba słuchaczy – 40 osób

III. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Florysta

System: Zaoczny , Kod zawodu: 343203

Kwalifikacje: OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych,  kształcenie zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 r.

2. Rekrutacja do 1 sierpnia 2024 r., wymagane dokumenty: podanie, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu, oświadczenia – składane w sekretariacie ZPEWiR. Słuchaczem kursu może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, która ukończyła minimum szkołę podstawową.

3. Czas trwania kształcenia z egzaminem  – do 2 lata

4. Wymiar godzin kształcenia – 940 godzin

5. Planowana liczba słuchaczy – 40 osób

IV. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Technik Administracji

Kwalifikacja-  Obsługa klienta w jednostkach administracji (EKA.01),  kształcenie zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 r.

2. Rekrutacja do 1 sierpnia 2024 r., wymagane dokumenty: podanie, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu, oświadczenia – składane w sekretariacie ZPEWiR. Słuchaczem kursu może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, która ukończyła minimum szkołę podstawową.

3. Czas trwania kształcenia z egzaminem  – do 2 lata

4. Wymiar godzin kształcenia – 1314 godzin

5. Planowana liczba słuchaczy – 40 osób

Wszystkich informacji udziela sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego w ZPEWIR  w Stemplewie tel. 63 2881106 lub 63 2881107  e-mail:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, listopad 2021 07:40 Damian Hync
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, maj 2022 11:24 Damian Hync
Artykuł został zmieniony. niedziela, 27, sierpień 2023 20:04 Damian Hync
Artykuł został zmieniony. sobota, 06, lipiec 2024 14:52 Damian Hync