Informacje prawne

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryny wydawanej przez ZPEWiR w Stemplewie

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności witryn wydawanych przez ZPEWiR w Stemplewie

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami korzystania z witryn wydawanych przez [NAZWA PODMIOTU] w [MIEJSCOWOŚĆ].